skip to content

Hoezo?

Hoezo ?

Hoe zo psychische klachten?
Wanneer mensen psychische klachten hebben, die psychisch lijden veroorzaken en het persoonlijk functioneren belemmeren, dan is er sprake van een disfunctioneren in het persoonlijke vlak, op het werk en/ of in de partnerrelatie. Psychotherapie is een aangewezen vorm van hulpverlening die gebaseerd is op wetenschappelijke kennis over het psychisch functioneren van mensen. Psychotherapie door een geregistreerd psychotherapeut is gebaseerd op de beroepscode voor psychotherapeuten Zie www.psychotherapie.nl
Het is een intensieve vorm van het onderzoeken en behandelen van processen van denken, voelen en handelen, zodat u uw eigen ontwikkeling en/of die van uw partnerrelatie weer kunt vervolgen.

Hoe zo mijn relatie in ogenschouw nemen?
Het persoonlijk functioneren speelt ook een grote rol in relatie tot anderen. Vooral in uw partnerrelatie komt u zelf met uw functioneren in de schijnwerpers. Naast inzicht is het van belang om storende of inperkende gedachten en geblokkeerde gevoelens aan te pakken, zodat u minder belemmeringen tegenkomt in uw dagelijkse handelen. Soms is het zinvol om op tijd te onderzoeken wat er met u zelf en soms ook met uw partner gebeurt, als er van spanningen, blokkeringen of escalaties sprake is.
Huwelijksconsultatie zou je zo'n gesprek kunnen noemen met een relatiedeskundige.

Hoe zo relatieproblemen?
In de eenentwintigste eeuw gaat het percentage scheidingen in de richting van 40%. Mensen die opnieuw een tweede intieme relatie aangaan hebben een kans van meer dan 50% om met een scheiding geconfronteerd te worden. Mensen leren er schijnbaar niet van hoe relaties kunnen verbroken worden. We zien nu eenmaal makkelijker wat er met onze partner mis is dan dat we goed zicht hebben op ons eigen aandeel in het niet goed functioneren van de partnerrelatie. Met een relatietherapeut kunt u uitzoeken hoe zaken gelopen zijn van verliefdheid tot onaangename spanningssituaties. Partnerrelatietherapie is het op zoek gaan naar relevante oplossingen en manieren om aangenamer met elkaar om te gaan.

Hoe zo werken aan mijn relatie?
Sommige paren zijn geïnteresseerd hoe je een relatie inspirerend kan houden of maken. Per paar en binnen zo'n relatie kan het erg verschillen hoe de relatie ervaren wordt. Maar zeker is dat er aan een relatie blijvend gewerkt moet worden. Vandaar dat er meer en meer partnertrainingen in Nederland gevolgd kunnen worden. Op basis van jarenlange ervaring in het werken met (echt)paren en ernstige problemen is een intensief kortdurend trainingsprogramma gemaakt, die bijdraagt tot een optimalisering van de relatie. Partnerrelatietraining als vitamines voor het huwelijk.

Hoe zo mezelf laten coachen?
In het persoonlijk functioneren van mensen spelen gevoelens, gedachten, wensen en verplichtingen een rol. Het is een ingewikkeld samenspel van vele factoren. Enerzijds hebben deze factoren te maken met een invloed van erfelijke aanleg, anderzijds komen ze voort uit opgedane ervaringen in een ver of recent verleden. Dat persoonlijk functioneren vraagt erom dat u er meer zicht op krijgt, zodat u zelf inzicht heeft in het getoonde gedrag en in uw eigen motieven om zo te handelen. Met een gedragsdeskundige kijken naar uw functioneren en ontdekken welke mogelijkheden u hebt, wordt ook wel coaching genoemd.
Mensen hebben mogelijkheden om uitdagingen aan te gaan. Het evenwicht tussen het uitgedaagd worden door ingewikkelde taken of levensvraagstukken en de persoonlijke mogelijkheden om deze te hanteren, is niet altijd duidelijk. Soms kunnen mensen hun wensen, hun stijl van omgaan met zaken of hun gedachte oplossingen moeilijk afwegen ten opzichte van hun mogelijkheden. Een personal coach kan met u mee kijken naar uw speelveld en uw mogelijkheden in werksituaties, in familiesituaties, in relationele situaties en/ of combinaties ervan.

Up