skip to content

Partnerrelatie Therapie

Centrum voor Partnerrelatietherapie

Als er sprake is van steeds terugkerende problemen in de relatie, dan kan dat de relatie ondermijnen. Het kan een situatie worden van niet met en niet zonder elkaar kunnen. U kunt ook besluiten om er samen mee te stoppen. Zo iets gebeurt nooit van de een op de andere dag. Openlijk of in mensen zelf spelen zich gevoels- en gedachtenprocessen af, die we het afwegen van voor- en nadelen kunnen noemen. Stoppen of doorgaan in een ongewenste leefsituatie vraagt om deskundige hulp.
De mogelijkheden om uw ingewikkeld geworden samenleven, uw verwikkelingen te ontwarren, om te komen tot aangenamere manieren van met elkaar omgaan, zijn aanwezig. Als er echter veel onduidelijkheden zijn, dan kunt u eerst met een partnerrelatietherapeut uitzoeken of er tot een betere samenwerking gekomen kan worden of dat scheiden, het opgeven van de relatie, echt noodzakelijk is. Uiteindelijk hebben jullie al veel geïnvesteerd in de relatie. U hebt lange of misschien korte periodes meegemaakt dat u tevreden was met uw relatie. Het beëindigen is een mogelijkheid, maar zeker ook wanneer kinderen een rol spelen is een tijds- en financiële investering gewenst. Stoppen kan altijd nog, maar dan is het misschien een gezamenlijk weloverwogen besluit geworden.

Schroom niet om contact te zoeken met een partnerrelatietherapeut.

Up