skip to content

Psychotherapie

Praktijk voor Psychotherapie

Bij een psychotherapie bij Quo Vadis wordt er gewerkt vanuit een psychotherapeutisch kader,
dat door het Ministerie van VWS erkend is.
U onderzoekt in samenwerking met de psychotherapeut wat er gaande is als het gaat om gevoelens, gedachten, wensen en verplichtingen. Als u samen het gevoel hebt dat de koers vooraf goed bepaald is, dan kunnen de vervolgsessies van 50 minuten door u zelf in tijd bepaald worden. Een keer per week of een keer per 14 dagen. Per 5 of 10 zittingen kijkt u met uw therapeut of er nog een vervolg nodig is. In onderling overleg wordt de lengte van de therapie bepaald. De beslissing is aan u.

In de onderstaande uitbeelding van gevoelens, omringd door het denken, het willen, het gedrag en de omgevende wereld waarin je leeft of hebt geleefd, worden gevoelens voorgesteld als krachten in een fles onder de stop/afsluiter.

Het gevoelsflesje


 

Die krachten kunnen elkaar beïnvloeden en daarmee het gedrag. Het uiten van gevoelens kan op verschillende manieren gebeuren. Als het stopje te weinig gevoelens doorlaat, dan kunnen op termijn negatieve effecten ontstaan als paniekreacties, fobiëen en depressieve klachten. Zicht krijgen op die krachten en invloed erop uitoefenen in het handelen is een globaal omschreven doel van psychotherapie.

Een andere manier van samenvatten wat psychotherapie kan inhouden is het beeld van de constructeur en de sloper. Het gaat erom de strijd aan te gaan met de sloper of de saboteur in jezelf. De SLOPER is de verzameling van destructieve krachten in u zelf, die maken dat u, zonder dat u dat goed in de gaten hebt, steeds te maken hebt met ongewenste gevoelens als somberheid, angst, woede of weggedrukt verdriet. Of u hebt te maken met negatieve gedachten, waar u geen greep op hebt.
De SABOTEUR is de geniepige uitgave van de SLOPER. U moet het van de SABOTEUR 100% goed doen, u mag geen fouten maken en niet falen. U hoort altijd klaar te staan voor de ander en u zelf weg te cijferen. De SABOTEUR is ook de stem in u zelf die opmerkt dat anderen toch niet naar u zullen luisteren of rekening met u zullen houden.
Om de SLOPER en/ of de SABOTEUR aan te pakken heeft u een goede SAMENWERKING met de psychotherapeut nodig. Het is een wedstrijd die u aan gaat, waarbij het gevoel van we zullen overwinnen tot een zekerheid gaat behoren.

De eerste stap om u zelf de moeite waard te vinden is het op zoek gaan naar een psychotherapeut met wie u kan samenwerken. In een kennismakingsgesprek kunt u samen met de psychotherapeut kijken of samenwerking met de therapeut een kans lijkt te hebben.

 

 

Up