skip to content

Personal Caching en Mediation

Centrum voor Personal Coaching en Mediation

In ouderwetse taal gezegd lopen we allemaal op onze eigen levensweg. We herkennen in de loop van ons leven onze mogelijkheden om met anderen of alleen iets neer te zetten. We bouwen relaties op, we voeren activiteiten uit, we geven leiding aan mensen, groepen of bedrijven en/ of we dromen weg bij onze wensen die maar niet in vervulling gaan. Uiteraard hebben we ook onze tegenslagen, valkuilen en hobbels op onze levensweg.
Een personal coach is ervaren in het meelopen, meekijken en verduidelijken wat er op uw levensweg heeft plaats gevonden. Hij kan met u meekijken naar de uitdagingen en de aanwezige mogelijkheden van u als persoon in relatie met de omgeving. Een personal coach maakt jou actief en stimuleert je creativiteit om je eigen oplossingen te vinden.

Levensvraagstukken hebben we allemaal. Soms zijn er vraagstukken bij die uitnodigen tot onderzoek en beschouwing. U kan ook voor u belangrijke personen meenemen om moeilijk op te lossen puzzels in gezamenlijkheid voor te leggen om oplossingen of uitwegen te vinden. Mediation is een manier om met een communicatief geschoolde deskundige tot een bemiddeling te komen.

Up